Balett, barndans och andra dansstilar vid Borgå Dansinstitut

Välj din dansstil från ett brett utbud

Borgå Dansinstitut erbjuder dansundervisning av hög kvalitet och ett brett utbud av dansstilar. Kom med i balettens, barndansens, hiphopens, MTV:s och många andra dansstilars förunderliga värld. Anmäl dig till timmarna!

Balett

Balett är scenkonst. Utförandet, självförtroendet och tolererandet av att vara i blickfånget utvecklas genom övning. Elevuppvisningar och andra uppträdanden lär eleverna möta publik och uttrycka sig på scen.

Kreativitet och fantasi utnyttjas till fullo i rollerna; i de traditionella, och i lärarnas samt egna koreografiska tolkningar. Emotionell intelligens, det outtalade språket och danstekniken bildar tillsammans kärnan i uppvisningarna. En viktig del av danskonsten handlar även om att kunna betrakta: en förmåga att analysera rörelsen, berättelsen och hela scenbilden. Dans uttrycks i samband med andra. Det är dansaren och publiken, dansaren och läraren, dansarna och dansgruppen.

Balett är både ett individuellt och ett grupp-arbete. Regler och krav är strikta. För att uppfylla dem bör man lära sig tolerera disciplinerad träning och fysiskt obehag. Hela gruppen förstår utmaningen i att uppnå idealen. Gruppen känner till behovet av stöd och stödjer också varandra i sin strävan.

Inom balett lär sig eleverna lyckas och misslyckas, glädjas och klaga tillsammans. Ibland skrattas det så den spändaste håruppsättning går på sned. Upprymdheten uppstår genom upplevelsen av en helhet, ett samklang med sig själv och samtidigt med andra. Rörelsen flödar från topp till tå, och konstupplevelsen är klar!

Barndans och sagobalett

Barn uttrycker känslor genom dans. Genom egna upplevelser lär sig barn även förstå dansen som scenkonst. En artistbörjan övar sig lyssna på instruktioner och råd, och att agera i enlighet med dem. Barnet förstår medvetet och genom att imitera och får uppleva hur belönande övning kan vara. Dessa egenskaper behöver barn även på sin väg mot skolmognad – de lär sig i inlärning.

Det mest grundläggande i dansen är teknik och kunnande. Ett grundläggande element är användningen av ett utrymme – och förmågan att ge utrymme, och att ta plats. Kroppen formas i detta tillstånd. Rörelsen har en riktning, en form, en storlek, styrka och varaktighet. Vi lär oss också att vara passiva, orörliga, att hålla en position. Musiken ger rörelsen och dansen tidslängd och hastighet. Rytmen hittas i rörelsen och musiken, och i deras samarbete.

Det man vill uttrycka byggs upp av tekniken. Rollarbetet utvecklar dansen till en berättelse. Dansen gör den välbekanta berättelsen ny. Jag kan vara en prinsessa, en skrämmande pirat, en pytteliten mus, eller en skicklig dansare som uttrycker rena rörelser. Vi letar efter och hittar dansstilar, -kulturer och -tidsepoker. Vi lär oss dansstegens grunder och grunderna inom balett och modern dans. Framför allt rör vi oss vilt och försiktigt och har roligt då vi dansar tillsammans. Glädjen av att röra sig uppstår genom att få nya och spännande upplevelser. Barn rör sig genom lek.

Modern dans

Modern dans är en oerhört omfattande och mångsidig dansform, där tekniska element ur ett flertal dans- och musikstilar flyter samman. Stilen är en samlingsbeteckning på äldre tekniker, som har utvecklats till nyare och friare (release) nutida tekniker. Inom modern dans betonas rörselsens styrka, flöde och avslappning, användning av tyngdkraft och rum (golvnivå - hopp) och dynamiska variationer. Vikten av musik inom modern dans varierar. De flesta rörelser utförs till tempo dvs tillsammans med musik men rörelser kan också utföras till experimentell musik.

Showdans

Showdans-timmarna är actionfyllda danslektioner. Showdans kan i princip ha sitt ursprung i vilken som helst dansstil allt från traditionella musikal- och teaterdanser till jazzdans och latinamerikanska danser, utan att bortse ifrån de allra senaste trenderna. Under showdanstimmarna värmer vi alltid upp ordentligt innan vi går in på den mer tekniska delen, som är baserad på balettens grundteknik. Efter det går vi igenom olika muskler och tänjer. Vi förflyttar oss över golvet med hjälp av olika hopp och stegserier, och koncentrerar oss sedan på att öva koreografier.

Hiphop

Hiphop och Street två dansstilar som är starkt knutna till hiphop-kulturen. Varje lärare har sin egen stil och sitt eget sätt att undervisa, så dessa avancerade tekniker som har fått sin början på gatorna ändrar form och utvecklas konstant.

MTV

MTV är en dansstil helt i enlighet med sitt namn. Precis som Video Clip baserar sig på rörelser som blivit kända via MTV:s musikvideor. Under MTV-timmarna lär man sig varje lärares egna serier och stegkombinationer. Timmarna kombinerar olika tekniker från Hiphop, Street, jazz och showdans och man har garanterat roligt tillsammans.

Kontakta oss för mer information!

Porvoon Tanssiopisto
Sali 1: Kaivokatu 37
Sali 2: Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO
Puh. (019) 580 254
info@porvoontanssiopisto.fi
www.porvoontanssiopisto.fi

Intresserad? Skicka in dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning