Borgå Dansinstituts regler

Anmälan, betalning och terminens längd

Eleven bes anmäla sig till danstimmar i förväg genom att fylla i anmälningsformuläret på vår hemsida eller genom att ringa vårt kontor. Anmälan gäller för hela terminen ifall den inte skriftligen annulleras genom meddelande till vårt kontor eller via vår hemsida. Läsåret 2017-2018 pågår under perioden 13.8.2018 - 26.5.2019 och är uppdelad på två terminer, av vilka höstterminen pågår 13.8.2018 - 6.1.2019 och vårterminen 7.1. - 26.5.2019.

Eleven har möjlighet att välja mellan en terminsavgift, periodavgift eller ett 10-gångers kort för betalning av sina dansstudier. En elev som valt terminsavgiften som sin betalningsmetod kan inte avbryta sina timmar under pågående termin. Ifall en elev som har betalt terminsavgift inte vill fortsätta på vårterminen bör detta skriftligen meddelas till kontoret senast den 18.12 2017. Under läsåret uppbärs två terminsavgifter. Danstimmar hålls även under skolornas höst- och sportlov och eleven har möjlighet att ersätta dessa timmar, om eleven inte har möjlighet att delta i timmarna under dessa tidpunkter. Terminsavgiften bör betalas före förfallodagen. Läraren har rätt att avlägsna en elev från danslektionen om undervisningen inte är betald.

En elev som har betalt terminsavgift behöver inte uppvisa betalningskvitto, utan läraren har en anmälningslista för varje timme. Om eleven inte har betalt terminsavgift bör eleven kunna uppvisa sitt timkort i början av timmen.

Ersättningstimmar

Om eleven insjuknar eller av annan personlig anledning är förhindrad att delta i undervisningen har eleven möjlighet ersätta den förlorade undervisningstimmen i en motsvarande grupp med samma nivå. Eleven kan också ersätta sina timmar i någon annan av dansskolans grupper, men då förutsätts att läraren anser elevens kunskapsnivå vara tillräcklig. Eleven bör själv hålla koll på sin frånvaro. I våra utrymmen finns ersättningsblanketter i vilka eleven fyller i sin frånvaro vid deltagande i ersättningstimme.

Avbokningar

Eleven bör själv skriftligt avboka sina danstimmar på de datum som anges på avsnittet "Perioder". Betalda timavgifter ersätts inte. En elev som valt terminsavgiften som sin betalningsmetod kan inte avbryta sina timmar under pågående termin.

Har du frågor? Kontakta oss!

Porvoon Tanssiopisto
Sali 1: Kaivokatu 37
Sali 2: Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO
Puh. (019) 580 254
info@porvoontanssiopisto.fi
www.porvoontanssiopisto.fi

Intresserad? Skicka in dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning